Firemní supervize

Firemní supervize


Šťastný zaměstnanec => Šťastný zákazník => Šťastný majitel. V jiném pořadí to dlouhodobě nefunguje. 

Lukáš Ingr


Každý má ve firmě své jedinečné místo

Ve firmách se zaměřuji na to, aby zaměstnanci našli větší pracovní a životní rovnováhu, kterou přenesou na zákazníky a tedy i v lepší výsledky společnosti. 

Učím lidi, jak zvládat práci pod tlakem - stress management, jak řešit konfliktní situace, více se koncentrovat a zvládat prokrastinaci, vytyčit si cíle a jít za nimi.
V týmech rozvíjím pozitivní atmosféru díky zdravému vzájemnému porozumění a respektu. Spolupráce a komunikace je pak efektivnější.


V čem vám supervize pomůže ..

- Najít řešení v situacích, které se zdají být neřešitelné
- Sjednotit týmy a jejich vzájemnou spolupráci
- Nastavit správné a splnitelné cíle
- Učí vidět širší souvislosti problému, které vedou k rychlejšímu a efektivnějšímu řešení
- Motivuje zaměstnance k profesnímu i osobnímu růstu
- Ukáže nevyužitý potenciál jak jednotlivce, tak i celého týmu
- Učí kvalitní komunikaci, jak mluvit o problémech, nefunkčních věcech
- Pomáhá posílit rychlé a správné rozhodnutí
- Možnost nahlédnout na problém z úplně nové perspektivy s profesionálem z venku


Dlouhodobé přínosy supervize

- Syndrom vyhoření už je minulost
- Posílení kompetencí při práci v týmech a jejich vedení"
- Komunikace založená na vzájemném respektu a pochopení
- Efektivní cesty ke společnému řešení problému
- Okamžité zvládnutí stresu a napětí
- Na obtížné situace se zaměstnanci naučí dívat z vícero úhlů pohledu, což přináší skvělé výsledky
- Z problémů se stávají výzvy
- Samostatnost při řešení problémů
- Zaměstnanci jsou si plně vědomi svých silných stránek a umí je aplikovat v praxi
- Přirozená touha po profesním, i osobním rozvoji
- Osobní hranice jsou pevné, ale pružné
- Nižší fluktuace zaměstnanců
- Vyšší odpovědonst zaměstnanců
- Lidé se těší do práce


Cena sezení

1h/2500,-

3h/7.100,-

10h/23.000,-

Skupinové supervize dle dohody