Pracovní konzultace

Úvod


Pokud chceš být v čemkoliv úspěšný, musíš znát svoji hodnotu a hodnotu toho, co nabízíš.
Martina Cavallo


Postarejte se o své zaměstnance a oni se pak postarají o vaše zákazníky.
Richard Brandson


Chceš si posvítit na to, proč Ti nefunguje podnikaní tak, jak by sis přál/a?

Potýkáš se s výzvami, které se zdají být neřešitelné ?

Podnikáš už dlouho, ale výsledky stále nejsou uspokojivé?

Pak je čas na změnu, na kterou nejsi sám/a. (Už nemusíš být sám)


Co můžeme společně změnit

- Miluješ svoji práci, ale nepřináší Ti dostatek financí
- Nemůžeš se rozhodnout, co dělat
- Máš strach začít podnikat
- Nemáš funkční strategii na prosperující podnikání
- Zápasíš se svoji sebehodnotou a nedokážeš se ocenit
- Bojíš se opustit jistoty
- Nemáš dostatečně podporující okolí
- Nedaří se Ti vytvořit funkční tým
- Máš hlavu plnou nápadů, ale nedaří se je uskutečnit


Firemní supervize


Šťastný zaměstnanec => Šťastný zákazník => Šťastný majitel. V jiném pořadí to dlouhodobě nefunguje.

Lukáš Ingr


Každý má ve firmě své jedinečné místo

Ve firmách se zaměřuji na to, aby zaměstnanci našli větší pracovní a životní rovnováhu, kterou přenesou na zákazníky a tedy i v lepší výsledky společnosti.

Učím lidi, jak zvládat práci pod tlakem - stress management, jak řešit konfliktní situace, více se koncentrovat a zvládat prokrastinaci, vytyčit si cíle a jít za nimi.
V týmech rozvíjím pozitivní atmosféru díky zdravému vzájemnému porozumění a respektu. Spolupráce a komunikace je pak efektivnější.


V čem vám supervize pomůže ..

- Najít řešení v situacích, které se zdají být neřešitelné
- Sjednotit týmy a jejich vzájemnou spolupráci
- Nastavit správné a splnitelné cíle
- Učí vidět širší souvislosti problému, které vedou k rychlejšímu a efektivnějšímu řešení
- Motivuje zaměstnance k profesnímu i osobnímu růstu
- Ukáže nevyužitý potenciál jak jednotlivce, tak i celého týmu
- Učí kvalitní komunikaci, jak mluvit o problémech, nefunkčních věcech
- Pomáhá posílit rychlé a správné rozhodnutí
- Možnost nahlédnout na problém z úplně nové perspektivy s profesionálem z venku


Dlouhodobé přínosy supervize

- Syndrom vyhoření už je minulost
- Posílení kompetencí při práci v týmech a jejich vedení"
- Komunikace založená na vzájemném respektu a pochopení
- Efektivní cesty ke společnému řešení problému
- Okamžité zvládnutí stresu a napětí
- Na obtížné situace se zaměstnanci naučí dívat z vícero úhlů pohledu, což přináší skvělé výsledky
- Z problémů se stávají výzvy
- Samostatnost při řešení problémů
- Zaměstnanci jsou si plně vědomi svých silných stránek a umí je aplikovat v praxi
- Přirozená touha po profesním, i osobním rozvoji
- Osobní hranice jsou pevné, ale pružné
- Nižší fluktuace zaměstnanců
- Vyšší odpovědonst zaměstnanců
- Lidé se těší do práce